Service, garantie en klachten

Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van All4running.nl of de fabrikant zijn verricht.
  • indien geen wettelijk aankoopbewijs kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
  • indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Garantiebewijs

Om gebruik te maken van de service en garantie moet u altijd beschikken over wettelijk bewijs dat het product bij ons is gekocht. Stuur bij reclamatie het wettelijk bewijs mee indien u een artikel wilt ruilen of ter reparatie wilt aanbieden.
Voor garantie aanspraken kunt u contact opnemen met onze klantenservice. U kunt ook een e-mail sturen naar: [email protected] Onze klantenservice neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Klachten

All4running streeft ernaar een zo goed mogelijke service en kwaliteit te bieden naar haar klanten. Mocht er toch iets zijn waarover u niet tevreden bent, verzoeken wij u vriendelijk dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 maanden na ontdekking van het gebrek, aan ons te melden via [email protected], met als onderwerp “Klacht”. Natuurlijk kunt u uw klacht ook telefonisch aan ons doorgeven via 072 520 00 99. Wij nemen uw klacht direct in behandeling. Klachten worden binnen 14 dagen na melding afgehandeld. Indien dit binnen 14 dagen niet haalbaar is wordt u hiervan op de hoogte gesteld, met de te verwachten afhandelingstermijn. Een gemotiveerde klacht is voor ons waardevol. Het geeft ons de gelegenheid om daar waar verbeteringen mogelijk zijn, dit te herkennen en aan te pakken. Wij zullen uw klacht met de nodige zorgvuldigheid afhandelen.

logo_runningshop_footer