Skip to main content

#BehindtheStride

Welkom bij een nieuwe #BehindtheStride! In deze artikelserie krijg je een unieke inkijk in de wereld van All4sports. Wat voor mensen schuilen er achter het Stride-logo? Kom meer te weten over de Nederlandse/Belgische All4running en de internationale 21RUN: de twee grote namen van All4sports.

Harrald Torenvlied

In deze editie van #BehindtheStride een gesprek met één van de inhouse developers: Harrald Torenvlied. Harrald is nu ruim twee jaar werkzaam bij All4sports. In eerste instantie is hij begonnen als Front-end Developer. Inmiddels volledig werkzaam als Full Stack Developer. Harrald licht toe: “Ik doe nu zowel front-end development als back-end development. Front-end is simpel gezegd het zichtbare gedeelte van de website. Eigenlijk alle elementen die de bezoekers van de website te zien krijgen, vallen hieronder. De back-end bestaat uit systemen die data verwerken en acties uitvoeren op websites”.

DEVELOPMENT ONTWIKKELING

Voordat Harrald bij All4sports begon, was hij werkzaam bij een web development bureau. “Hier was ik werkzaam voor verschillende klanten en hierdoor hadden we ook aparte deadlines en budgetten waar we rekening mee moesten houden.”, zegt Harrald. “Ik merkte dat ik soms met projecten bezig was en dat er naar mijns inziens ook nog andere aanpassingen gedaan moesten worden, alleen was hier geen ruimte en tijd voor”. Door de stap te maken naar All4sports en daardoor te werken voor één opdrachtgever, ontstond er de mogelijkheid tot het leveren van eigen input op een project en is er ruimte voor het inbrengen van eigen ideeën.”, vertelt Harrald.

De keuze vanuit Harrald om voor All4sports te gaan werken viel samen met de keuze vanuit All4sports om de development volledig inhouse te regelen. “Vanuit deze ontwikkeling begonnen we met vier developers en inmiddels is het team zelfs verdubbeld, waardoor we nu in twee scrum teams werken. Daarnaast is er een zogenoemde DevOps aangenomen: iemand vanuit development die uitzoekt hoe het developmentwerk binnen All4sports nog beter uitgevoerd kan worden.” Harrald zegt hierover het volgende: “Door deze wijziging in aanpak zijn er kortere lijnen ontstaan tussen de developers en dit zorgt voor een betere afstemming met collega’s rondom de verschillende projecten”.

WERKZAAMHEDEN

Wat houdt het eigenlijk verder in dat All4sports nu al zijn development inhouse heeft? Harrald: “Dit betekent dat wij ons bezig houden met het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe systemen, doorontwikkelen van systemen, het maken van aanpassingen en het onderhoud hiervan. Vanuit deze werkzaamheden hebben wij twee scrum teams die werken aan deze projecten op basis van een sprint. In ons geval is een sprint een planning van twee weken”.

“Op dagelijkse basis trappen we af met een stand up. Hierin bespreken we met het team wat we de vorige keer hebben gedaan en welke stappen we gaan nemen voor jouw specifieke story. Op deze manier is het hele team op de hoogte van elkaars werkzaamheden. Naar aanleiding hiervan pakken we de story op waar je was gebleven of start je een nieuwe story op. Dit gebeurt altijd op basis van degene die bovenaan staat en nog open is.” vertelt Harrald. “Hierbij is het voor een scrum team fijn om een Full Stack Developer erbij te hebben, aangezien hij of zij multifunctioneel inzetbaar is”.

SAMENWERKING

De verandering naar inhouse development heeft er onder andere voor gezorgd dat er een hechte groep is ontstaan, vindt Harrald. “Dit komt doordat er meer onderlinge samenwerking is tussen de collega’s. Je werkt nu namelijk per definitie aan hetzelfde product, in plaats van voor verschillende klanten. Hierdoor werk je meer samen en je werkt in een grotere groep, wat ook bijdraagt aan de sfeer.” Harrald vervolgt: “Je hoeft niet direct vrienden te worden of zijn, maar aangezien je zo nauw samenwerkt is het wel belangrijk dat je goed met elkaar kunt opschieten. Dat is daarin wel het fijne aan All4sports, dat je niet alleen met je collega developers korte lijntjes hebt, maar ook met de andere collega’s binnen het bedrijf. Je spreekt en ziet elkaar meer in deze setting. Als wij iets als team ontwikkelen dan horen en zien wij ook direct waar het terecht komt en hoe het gebruikt wordt”.

Wat het grootste product is wat het inhouse development team anere heeft ontwikkeld? “Dat is toch wel het dataplatform. Hiermee hebben we ervoor gezorgd dat alle data binnen All4sports samenkwam, zodat we op basis hiervan verschillende analyses kunnen worden uitgevoerd. De basis hiervan staat nu en we kunnen hierin nog veel verder uitbreiden. Om vanaf het begin bij dit project betrokken te zijn geweest en het dan te zien draaien, maakt het wel extra gaaf.”

“Je hoeft niet direct vrienden te worden of zijn, maar aangezien je zo nauw samenwerkt is het wel belangrijk dat je met elkaar kunt opschieten”